Els
Nostres
Llibres

Els nostres llibres

Ciutat
Clifford D. Simak

Llengua Materna
Suzette Haden Elgin